Jede jede vozíček

12.04.2010 10:17

Jede jede vozíček,

vozík táhne koníček.

Na vozíčku sedátko,

na sedátku zvířátko.

Je to…

(řekneme název zvířátka a uděláme zvuk, který zvířátko vydává. Potom říkáme znovu, přidáme další zvířátko, jak dělá, a zopakujeme to první …a tak dál dokud se to dá ještě zapamatovat)